next up previous
Next: Viac o stránke Up: Karlova Ves Previous: Vinohradníctvo

Podmienky pre použitie fotografií

Fotografie zverejnené na tejto stránke možno použiť za nasledujúcich podmienok:
  1. Spolu s fotografiou treba uviesť jej zdroj (našu www adresu), meno autora (Matúš Šrámek) a meno osoby, ktorá nám fotografiu zapožičala.
  2. Miesto a spôsob zverejnenia treba oznámiť mailom na adresu matus.sramek[@]gmail.com. Vyhradzujeme si právo uviesť tieto údaje na našej stránke.Milos Sramek 2007-03-04