next up previous
Next: Podmienky pre použitie fotografií Up: Karlova Ves Previous: Osobnosti

Vinohradníctvo

 
pres.jpg Kladový vinohradnícky lis karloveskéno vinohradníka Jozefa Müllera z roku 1824. Na pravom konci klady s nápisom bolo na drevenom vretene zavesené závažie, ktoré svojou váhou tlačilo na lisované hrozno v drevenom koši pod ľavou stranou klady. Kladové lisy boli v domoch viacerých karloveských vinohradníkov napr. Homolovcov a Markovcov.

Rok: 1967, Fotografiu zapožičal(a): J. Víghová Vlastivedná publikácia MÚ Karlova Ves 1993.

ib2-06.jpg Hostinský František Bohunský ( sediaci )pred búdou vo svojom vinohrade. Išlo o v poradí druhý vinohrad za kostolom, vpravo od cesty na cintorín. Za ním traja tovarichári - nádeníci so škrabákmi na ramenách. V pozadí rod. domy na hlavnej ulici.

Rok: asi 1910, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

d1.jpg Karloveský Vinohradnícky spolok. Stojaci zľava: ?, August Marek, Klement Kostolanský, Rudolf Gazarek, Karol Bohunský, Andráš Kostolanský, Ján Kratochvíla. Sediaci zľava: Štefan Kratochvíla, Paula Tóthová, Jozef Kratochvíla, Štefan Bohunský, Andráš Fronc, Jozef Bohunský, František Müller, Terézia Müllerová, František Lehrnbecher.

Rok: 1927, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

mj02.jpg Zľava ??, Viktória Kratochvílová, ??, Anastázia Kratochvílová, František Kratochvíla, Anton Gazarek, Martin Kratochvíla, sediaci Jozef Kratochvíla.

Rok: 1935, Fotografiu zapožičal(a): Mária Jelemenská

fs24.jpg Posledná fúra úrody pred vjazdom do dvora domu Šrámkovcov v Líščom údolí. Opretý o putnu so spokojným úsmevom , gazda-vinohradník Rudo Šrámek. Furman Ján - Jančl Bohunský. So šiltovkou vinohradník v tom čase už dôchodca Matúš Šrámek najst.

Rok: asi 1941, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

fs27.jpg Oberačka v " Slobodných vinohradoch " Zľava hájnici Ignác Sternmüller a Paľo Juriga, vinohradník Andrej (Andráš) Fronc a jeho manželka rod.Vavrincová.

Rok: asi 1948, Fotografiu zapožičal(a): František Sternmüller

diplom1.jpg Ocenenie kvality Veltlínu zelenéko karloveského vinohrandíka Štefana Müllera na výstave vín v Bratislave v r. 1948.

Rok: 1948, Fotografiu zapožičal(a): Božena Vuketichová

mj01.jpg Na výstave a koštovke karloveského vína. Sprava Martin Kratochvíla, Mária Buzinkayová, Peter Čáp, Viktória Kratochvílová, ??, Štefánia Šimonová, ??, ??, ??, ??, ??.

Rok: asi1938, Fotografiu zapožičal(a): Mária Jelemenská

vkl07.jpg Oberačka u Ebringerov. Na fúre s putnami hrozna sú zľava Jozef Novotný, Mária Zachová, Tibor Kopča, dole zľava Ján Ebringer, Viliam Klasa st. , furman p. Bilačič, Tóno Herda, Ján Bohunský (Kelárek), p. Ebringerová, ??, Libor Ebringer.

Rok: asi 1955, Fotografiu zapožičal(a): Viliam Klasa

ls02.jpg Ebringerovci otvorili viechu. Z pravého povalového otvoru vyčnieva palica na ktorej je zavesená guľa upletená z čaciny, znak, že v dome sa čapuje.

Rok: 1940, Fotografiu zapožičal(a): Ladislav Sternmüller

le07.jpg Príprava na pretáčanie (stáčanie mladého vína z kalov). Vľavo Ján Ebringer, za opaskom má pipku a v ruke drží hever. Vpravo Anton Herda. O ľavý bok má opretú kriskandlu cez ktorú sa nalievalo pretáčané víno do suda.

Rok: 1950, Fotografiu zapožičal(a): Libor Ebringer

fs21.jpg Ignác Sternmüller " dvíhá obrunek " v Ubrexli. V pozadí záhradníctvo Valentová. Vpredu nový dom Jozefa Federlu.

Rok: 1950, Fotografiu zapožičal(a): František Sternmüller

mj06.jpg Oddych počas oberačky. Zľava Anna Novotná, Karolína Suchánová, František Herda, Imrich Suchán, Anton Herda, Viktória Kratochvílová, Martin Kratochvíla, Jozef Kratochvíla, p. Klivár.

Rok: asi 1963, Fotografiu zapožičal(a): Mária Jelemenská

jk2-12.jpg Jozef Homola 1900-1975 (Kepeník) v karloveských vinohradoch.

Rok: asi 1955, Fotografiu zapožičal(a): Jozefína Kostolanská

vkl03.jpg Novovysadené vinohrady v Kinisperkoch (Königsberg), vinohradnícky záhon v oblasti dnešnej Veternicovej a Hlaváčkovej ulice).

Rok: asi 1956, Fotografiu zapožičal(a): Viliam Klassa

   
kh04.jpg Slávnosť karloveských družstevníkov pri príležitosti skončenia oberačky. Symbolický oberačkový hrozen nesú Štefan Figura a Andrej Fronc.

Rok: asi 1952, Fotografiu zapožičal(a): Karolína Hablovičová

jk06.jpg Oberačka.

Rok: asi 1958, Fotografiu zapožičal(a): Jozefína Kostolanská

vt-kv-06.jpg Pohľad na K. Ves. Vinohrady v popredí sa nazývali "Slobodné". V ľavej časti je poschodový dom stolára Františka Lechkého.

Rok: 1953, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

ib13.jpg Hájnik Erazmus Kostolanský.

Rok: 1960, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

vm15.jpg Naoberané hrozno oberači sypali do putní. Putnári ich znášali na koniec vihohradu, odkiaľ ich konským povozom odviesli na lisovanie. Na fot. odpočívajúci putnáti sprava Ján Maceják a Gusto Marek. V ruke držia prenosné popruhy ( šajponty).

Rok: 1946, Fotografiu zapožičal(a): Vojtech Marek

il06.jpg Družstevný spôsob hospodárenia okrem iného spôsobil aj zánik možnosti predávať vlastné víno pod viechou. Preto časť úrody hrozna, ktoré karloveskí družstevníci vyprodukovali na svojich záhumienkach predávali vinárskemu závodu. Aby bol výkup hrozna plynulý, ešte vo vinohrade ho navážili do umelohmotných debničiek. Nosenie naoberaného hrozna v putnách na koniec vinohradu sa ani v družstevnej ére nezmenilo. Putnári zľava Vladimír Tomek, Jozef Šimon ml., Štefan Baumgartner a Ivan Lernbecher. Opretý o debničku Jozef Šimon st.

Rok: 1964, Fotografiu zapožičal(a): Ivan Lernbecher

ib2-4.jpg Otakar Landsman, prvý predseda JRD Karlova Ves. Zahynul pri autohavárii v roku 1958.

Rok: 1956, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

vkl13.jpg Anton Gazarek 1921-1984 dlhoročný predseda JRD Karlova Ves-Devín s manželkou Máriou rod. Müllerovou 1927-1996 a synom Antonom.

Rok: asi 1957, Fotografiu zapožičal(a): Viliam Klasa

 

next up previous
Next: Podmienky pre použitie fotografií Up: Karlova Ves Previous: Osobnosti
Milos Sramek 2007-03-04