next up previous
Next: Osobnosti Up: Karlova Ves Previous: Kultúra

Šport

 
vk05.jpg Výstrižok z Obrázkového kalendára nášho ľudu, ročník 1934, ktorý redigoval F. Komzala v nakladateľstve Robotnícke noviny v Bratislave.

Rok: 1934, Fotografiu zapožičal(a): Viera Komzalová

vd02.jpg Futbalové družstvo ŠK Karlova Ves. Horný rad zľava: Tono Lechký, Rudo Krištofovič, Jozef Pikna, Štefan Bohunský, funkcionár Rudo Vavrovič. Stredný rad zľava: Henrich Baumgartner, ??, ??. Ležiaci: Viliam Laznovský, Karol (Kájo) Distler, Milan Krištofovič.

Rok: 1937, Fotografiu zapožičal(a): Vladimír Distler

jh11.jpg Karloveskí trampi z osady Sing- Sing. Horný rad zľava Pavla Güntherová, Chrt, Viola Košnárová, Jozef Hablovič. Druhý rad zľava Anton Lorenc, Eva Košnárová, ??, Elina Macháčová, ??. Tretí rad zľava ??, ??, ??, Agneša Güntherová (Nesa), Anastázia Sedláčková (Stáza), Milan Knop. Štvrtý rad zľava Tono Herda, Miloš Skočír, ??, Dušan Hablovič, Vlado Zavadil, Karol Fabian, Zdeno Macháč. Dolný rad zľava ??, Vilibald Sedlák, Vilma Fabiánová.

Rok: asi 1939, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

mr02.jpg Karloveskí trampi zľava ?, Štefan Lachkovič, Karol Hanzlovič, Emil Ruža , Štefan Distler a Karol Šternmüller pred turistickou chatou na Devínskej Kobyle.

Rok: asi 1946, Fotografiu zapožičal(a): Mária Ružová

ab03.jpg Volejbalisti na školskom dvore. Zľava: František Hodek, Helena Bohunská, Andrej Kostolanský, Libor Fronc, Frico Merkl, Mária Rezeková, Béla Čáp, Irenka Kostolanská, František Feigler. Dolný rad zľava: Ján Bergl, Karol Müller, Vojto Tóth, Karol Kratochvíla. V ľavom hornom rohu je svah nazývaný "Hávedlovka". Do polovice 50-tych rokov sa tam sánkovali deti i dospelí/

Rok: 1941, Fotografiu zapožičal(a): Anna Berglová

jh6.jpg Športový deň na školskom dvore. Cvičenci Láďu Zavadila. Stojaci zľava: Alojz Homola, Jozef Malík, Tóno Lorenc, Láďo Zavadil-cvičiteľ, Vlado Zavadil, Stano Ruža, ??, ??. V podrepe zľava: ??, Karol Fabian (Škót), Dušan Hablovič, Jozef Hablovič, Tóno Herda, ??, Paľo Škubín, ??.

Rok: 1941, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

jh10.jpg Športový deň na školskom dvore v Karlovej Vsi.

Rok: asi 1941, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

sh-04.jpg Športový deň. Cvičiaci na kruhoch Kristián Hrda, čakajúci cvičenec s rukou na plote Anton Herda. Sediaci 1. zľava Vilo Macháč. Konštrukcia kruhov bola súčasťou športového areálu na dvore karloveskej školy. Za dreveným plotom tiekol karloveský potok, za ním na svahu bola ulica Líščie údolie.

Rok: 1941, Fotografiu zapožičal(a): Stanislav Hrda

ab04.jpg Skupinové cvičenie žiakov na Športovom dni. Horný rad druhý zľava Ján Bergl, prvý sprava Fabo Pajdlhauser. Dolný rad v strede Dino Kratochvíla, vpravo Tóno Sedlák.

Rok: 1941, Fotografiu zapožičal(a): Anna Berglová

jh16.jpg Účastníci volejbalového turnaja o Pohár Dr. Sumbala (v civile vľavo). Vľavo je družstvo z Lamača, v strede je A a B družstvo K. Vsi, vpravo družstvo Dúbravky. Vpravo v civile je karloveský športový organizátor Gejza Bartovič.

Rok: 1946, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

ib16.jpg V ringu Domova mládeže SSM (Somoray). Víťaz Béla Čáp, porazený Pepišo Dvorák, rozhodca Ján Malik. Okrem rozhodovania v ringu bol Ján Malik obetavým športovým funkcionárom. Pracoval vo výboroch zväzu hokeja a futbalu MV ČSZTV v Bratislave. V najvyššom futbalom orgáne mesta Bratislavy bol mnoho rokov predsedom komisie mládežníckeho futbalu .

Rok: 1946, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

jh13.jpg Úspešní karloveskí boxeri. Stojaci zľava: Béla Čáp, Karol Kratochvíla, ? Marciš, Dino Kratochvíl, Števko Distler, Jardo Kozár, Pepišo Dvorák, ??. Sediaci zľava: Tóno Sedlák, František Distler, Edo Günther.

Rok: asi 1947, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

jh15.jpg Cvičenie s kruhom na športovom dni v Domove SSM. Cvičiteľ Láďo Zavadil.

Rok: 1947, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

gu05.jpg Nástup mužstiev pred boxerským stretnutím SSM K. Ves-Vistra Bratislava v ringu Domova mládeže SSM v K. Vsi.

Rok: 1950, Fotografiu zapožičal(a): Eduard Günther

gu08.jpg Výstrižok z tlače.

Rok: asi 1947, Fotografiu zapožičal(a): Eduard Günther

gu09.jpg Výstrižok z tlače.

Rok: asi 1947, Fotografiu zapožičal(a): Eduard Günther

gu10.jpg Plagát

Rok: 1947, Fotografiu zapožičal(a): Eduard Günther

al0166.jpg Pred pretekmi v karloveskej zátoke, zľava Anton Daštinský, Alex Liška, Bubo Zaczko, Aljoša Četverikov.

Rok: 1951, Fotografiu zapožičal(a): Alex Liška

vm12.jpg Reprezentanti Tatrana Karlova Ves v C2 zľava Vojtech Marek a Karol (Kalo) Malik pri tréningu na vode karloveského ramena.

Rok: 1952, Fotografiu zapožičal(a): Vojtech Marek

jb01.jpg Karloveskí leteckí modelári . Zľava Ferdinand Biskupič, Ladislav Sedlák, Jozef Chrt, František Karel. Letecko-modelársky krúžok v K. Vsi pôsobil v rámci Zväzarmu v rokoch 1950-1966 pod vedením Ferdinanda Biskupiča.Jeho cieľom bola výchova mládeže k tvorivej činnosti. Spočiatku zhotovovali malé bezmotorové lietadielka - klzáky. Neskôr technicky zdatnejší chlapci pracovali na stavbe vetroňov s rozpätim krídiel až 150 cm a zúčastňovali sa s nimi na modelátskych súťažiach. Starší účastníci sa venovali upútaným modelom, ktoré lietali v kruhu okolo modelára pripútané na dvoch ocelových lankách. Boli pohánané vrtuľovým spalovacím motorčekom. Rozpärie krídiel mali 140 cm a v akrobatických zostavách dosahovali rýchlosť až 150km/hod. Na celoštátnych pretekoch v Pardubiciach sa v tejto kategórii umiestnil František Karel na 7. a Jozef Chrt na 9. mieste. Člen krúžku Ladislav Sedlák úspešne súťažil aj s upútaným modelom skutočného lietadla vyhotoveného v mierke 1:10.

Rok: 1954, Fotografiu zapožičal(a): Jana Bohunská

ll03.jpg Old Boys na karloveskom ihrisku. Zľava Leopold Laznovský, ??, František Kadnár, Vilo Laznovský, ? Šujdák (hráč a tiež tréner 1. mužstva), Jozef Lernbecher, Paľo Šurlák, Henrich Baumgartner, postranný rozhodca p. Holbein, v podrepe zľava Dušan Hablovič, Rudo Baumgartner a Jozef Šimon.

Rok: asi 1954, Fotografiu zapožičal(a): Leopold Laznovský

ms2-01.jpg Hokejisti Tatrana Karlova Ves na bratislavskom Zimnom štadióne. Stojaci zľava: Andrej Günther, Vojto Marek, ??, Jozef Rybár, Vladimír Tomek, Karol Malik, Jaroslav Kozár, Ján Pogač, ??. Kľačiaci zľava: Milan Kadnár, Rudo Baumgartner, ? Stašo, Matúš Šrámek, Milan Malik

Rok: asi 1955, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

ms2-02.jpg Futbalové A mužstvo Tatrana Karlova Ves na vlastnom ihrisku. Stojaci zľava: František Lechký, ??, Jaroslav Bohunský, Štefan Juhás, Vafek, Matúš Šrámek, Vladimír Tomek. V podrepe zľava: Milan Maroš, František Kratochvíla, Jozef Rybár, Ján Matovič.

Rok: asi 1957, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

ms2-03.jpg Dorastenci Tatrana Karlova Ves. Stojaci zľava: ??, Mikuláš Kéry, Vladimír Tomek, Milan Baumgartner, Róbert Bohunský, Viliam Kuchár. V podrepe zľava: Milan Malík, Igor Šrámek, Štefan Bohunský, Miloš Holbein. Ležiaci Milan Kuchár.

Rok: asi 1957, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

ms2-04.jpg Volejbalisti Tatrana Karlova Ves na vlastnom ihrisku na "Slávičke". Funkcionári zľava: JUDr. Cyprián Bernát, Pavol Šurlák, Karol Fabian, Zdeno Macháč. Hráči zľava: Vlado Malík, Matúš Šrámek, Ján Bohunský. V podrepe zľava: ??, ??, Rudolf Šuster (prezident SR v rokoch 1999-2004), Gusto Zatkalík, Libor Fronc.

Rok: asi 1955, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

jb03.jpg Vzpierači Sokola JRD Karlova Ves. Zľava Jozef Homola , Ján Babka, Igor Šrámek, Galgócy, ?, ?.

Rok: 1958, Fotografiu zapožičal(a): Jana Bohunská

jb05.jpg Článok v Práci 22.10.1958

Rok: 1958, Fotografiu zapožičal(a): Jana Bohunská

mls-01.jpg Alfréd Lisy 1908-1981. Pochádzal z rodiny v ktorej sa muži niekoľko generácii venovali zápasníckemu športu. V tridsiatich rokoch m. s. bol oporou PTE Bratislava (Pozsonyi Torna Egyesület- Bratislavský telovýchovný spolok), neskôr URSUSu Bratislava. V rokoch po 2. svetovej vojne sa ako tréner, ale aj ako aktívny borec zaslúžil o rozvoj zápasenia v Karlovej Vsi. V pracovnom živote bol vyhľadávaným karloveským maliarskym majstrom.

Rok: asi 1932, Fotografiu zapožičal(a): Milan Lisy

 

next up previous
Next: Osobnosti Up: Karlova Ves Previous: Kultúra
Milos Sramek 2007-03-04