next up previous
Next: Šport Up: Karlova Ves Previous: Udalosti

Kultúra

 
ib02.jpg Karloveskí hasiči so svojou dychovkou pred hostincom "U Antona" v Líščom údolí. Prvý zľava v hornom rade je hostinský Anton Bohunský, tretí je jeho brat František. V druhom rade v uniformách zľava Andrej Günther a Ján Marek. S heligónom p.Godáň. V treťom rade piaty zľava Matej Lachkovič, siedmy Michal Ružovič. Sediaci medzi muzikantmi v uniforme je Andrej Dittrich.

Rok: 1924, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

ah4.jpg Tablo divadelného krúžku.

Rok: 1928, Fotografiu zapožičal(a): Jozefína Kostolanská

jk03.jpg Divadelný krúžok. Horný rad zľava: Henrich Šternmüller, Rudo Kratochvíla Ružena Landlová, Rudo Lackovič, Ján Malík. Druhý rad zľava: Pavol Bohunský, ?, Terézia Ružová, Alojz Bohunský, Mária Nemečková, Ján Landl, Júlia Haverlová, ??, František Fabian, Peter Malík, Ružena Krumlová. Tretí rad zľava: Grediová, Anna Kozlíková, Anton Kostolanský, Jozefína Buzinkayová, Anna Malíková, Jozef Krutošík, Antónia Malíková. Štvrtý rad Rudo Bohunský, Katarína Federlová, Ján Fabian.

Rok: 1929, Fotografiu zapožičal(a): Jozefína Kostolanská

ah3.jpg Ochotníci v divadelnom predstavení Kamenný chodníček. Horný rad zľava: Róza Homolová, Viera Ružová-šepkárka, a Štefan Ruža-režisér, Ján Laznovský. Sediaci zľava:Karolína Bohunská, Rudo Ruža, Terézia Ružová, Ružena Liďáková, Emil Olšovský, Ružena Liďáková Ležiaci zľava: Emil Baumgartner a Ján Maceják.

Rok: asi 1929, Fotografiu zapožičal(a): Terézia Blažková

album06.jpg Mandolínový krúžok. Stojaci 5. zľava Andrej Dittrich. Sediaci 1. zľava Veronika Ružová, manž. Š. Ružu. V podrepe 2. zľava Rudo Bohunský, vedľa Štefan Ruža, vedľa Jozef Homola. Ležiaci 1. zľava Alojz Bohunský

Rok: asi1925, Fotografiu zapožičal(a): Ľuba Slobodová

iby01.jpg Ochotníci. Muži, horný rad zľava Ján Kratochvíla, František a Ján Fabiánovci, stredný rad Ružena Landlová, Mária Buzinkayová, Alojz Bohunský (s fajkou), Mária Landlová, dolný rad v strede Pavol Bohunský, vľavo Antónia Malíková, druhá sprava p. Metzenauerová.

Rok: asi 1931, Fotografiu zapožičal(a): Igor Bohunský

jk04.jpg Zľava prvý rad: Ján Zimáni, Šimon Bohunský, Karol Tóth, Anton Distler, Andrej Günther, Emil Baumgartner,? Tóth, Karol Günther, Godáň. Druhý rad: Jozef Laznovský, Otto Landsman, Jozef Dvorák, Pavol Günther, Erazmus Kostolanský, Macháček, Karol Fronc, Gustáv Marek, Ján Laznovský. Tretí rad: Karel Landsman, Štefan Jánošík, Michal Sedlák, Rudolf Rezek, Štefan Ruža, Fiala (správca školy), František Komzala, Ondráš Fronc, Augustín Marek. Ležiaci: vľavo Jozef Hampl, vpravo Leopold Laznovský.

Rok: 1935, Fotografiu zapožičal(a): Jozefína Kostolanská

jh9.jpg Štefánikov ochotnícky divadelný krúžok.

Rok: asi 1938, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

jh3.jpg Ochotníci divadelného krúžku M. R. Štefánika na ceste do Dúbravky s predstavením Mary plná pary. Stojaci zľava: Anton Stranovský, p. Metzenauerová, p. Macherová, Alica Metzenauerová, Ján Števček, Oľga Fabianová, Karolína Dittrichová, Viera Olšovská, ??. V podrepe: Milan Kozlík, Jozef Hablovič, Vilibald Sedlák.

Rok: asi 1940, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

jh4.jpg Tanečná skupina. Stojaci zľava: Zdeno Macháč, Eva Košnárová, Stano Ruža, Amálka Kostolanská, Tono Lorenc, Viola Košnárová. V podrepe zľava: Jozef Hablovič, Karol Fabian, Alojz Homola.

Rok: asi 1940, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

sh-03.jpg Karloveskí ochotníci v operete Anička Kováčovie. Horný rad zľava ?,?,Viola Košnárová,?,?,?,Matilda Froncová, p.Zavadil, Eva Košnárová, Ján Fabian,? Sediaci zľava Pavol Smutný,?,Mária Vertlenová, Vlado Juriga- Brankovič(syn farára Ferdiša Jurigu), Jozef Nágel-dirigent orchestra, Alžbeta Hrdová- riaditeľka školy, Cyprián Hrda-režisér, p. Herzán, ?,Ján Hanzlovič

Rok: 1940, Fotografiu zapožičal(a): Stanislav Hrda

jh7.jpg Ochotníci v divadelnom predstavení Žena. Stojaci zľava: Ružena Ružová, ?, Tóno Lorenc, Miloš Skočír. Sediaci zľava: ?,Eva Košnárová, Cyprián Bernát, Viola Košnárová, Amália Froncová, učiteľ Herzán.

Rok: asi 1943, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

sh-02.jpg Športový areál na dvore karloveskej školy.Karloveská mládež ho využívala na športovanie, hry a zábavu asi od konca 20. rokov min . storočia. Súčasťou areálu bolo volejbalové ihrisko, kovová konštrukcia gymnastických kruhov a drevený sklad športového náradia. Tu sa po skončení 2.svet. vojny zásluhou mnohých dobrovolných nadšencov pod vedením JUDr. Cypriána Bernáta začal rozvíjať bohatý kultúrny a športový život. Dokumentuje to aj záber so spoločného vystúpenia mladých Karlovešťanov s ich rovesníkmi z moravskej obce Květná. V rámci družobnej návštevy spolu tancujú tanec Moravská beseda.. Pozoruhodný je aj záujem obyvateľov Karlovej Vsi.

Rok: 1946, Fotografiu zapožičal(a): Stanislav Hrda

jh12.jpg Tanec moravská beseda v podaní mladých Karlovešťanov na športovom dni v Domove Sväzu slovenskej mládeže - SSM (predtým záhradníctvo Somoray). Tanečníci zľava: Vlado Malík, ??, ??, Jardo Kozár, Vojto Marek, ??, Jozefka Homolová.

Rok: 1947, Fotografiu zapožičal(a): Jozef Hablovič

vm11.jpg Tanečníci moravskej besedy zľava Jaroslav Kozár, Mária Homolová, Jozefka Homolová, Vojtech Marek, Iboja Bartoviczová, Vojtech Čáp, Vlasta Güntherová, František Feigler, Priska Šághyová, Viliam Macháč, v podrepe zľava Helena Müllerová, Antónia Lernbecherová, Vladimír Malík, Rozália Kratochvílová, Andrej Hablovič.

Rok: 1946, Fotografiu zapožičal(a): Vojtech Marek

jh1.jpg Mária Froncová-Vertlenová a Vlado Juriga-Brankovič v operete G. Dusíka Modrá ruža.

Rok: 1947, Fotografiu zapožičal(a): Jozefína Kostolanská

d12.jpg Karloveský hudobno spevácky súbor. Stojaci zľava Ružena Stehlíková, Anka Novotná, Libor Ebringer, Marka Rybárová,Leopold Homola, Vlasta Baumgartnerová, Marika Horňáková, Antónia Lernbecherová, Vlasta Baumgartnerová, Mária Šafaríková, Pavla Kratochvílová, Imrich Kuchár, Emília Štelcerová, Andrej Dittrich, Libuša Blažeková, Jolana Krištofovičová, Rudolf Holbein, Jarmila Ružová, Milan Kopča, Maruška Skřivánková, Laco Fabian, Vojto Tóth, sediaci zľava Edo Günther, Matúš Šrámek, Vlado Rezek, Milan Maroš, Dino Kratochvíla, Miro Ruža, Karol Šafarík, Tibor Šrámek, Vladimír Tomek, Alojz Šafarík, Anton Dittrich, Leopold Haverl.

Rok: 1953, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

ll04.jpg Rapkári zhromaždení pri starej vŕbe. Od Zeleného štvrtka do Bielej soboty na pamiatku smrti Ježiša Krista chodili karloveskí chlapci rapkať na drevených rapkáčoch. Idúc v trojstupe cez dedinu od vŕby "Pri studénky" až po Froncov hostinec na dolnom konci striedavo rapkali a hlasno recitovali text:
My rapkáme, my rapkáme Anjel Pána,
každý kresťan katolík modliť sa má,
padajte, padajte na kolená,
a modlite sa Anjel Pána
Pri poslednom rapkaní ich obyvatelia obce, najviac hostinskí, za službu odmenili. Vyzbierané peniaze si chlapci rozdelili. Najviac dostali vždy traja "majstri", potom "podmajstri" a "podpodmajstri". Keď sa vyzbieralo dosť, dostali aj ostatní rapkári. V hodnosti majstra rapkári s rapkaním končili. Na ich miesta na budúci rok nastúpili vlaňajší podmajstri.

Rok: asi 1954, Fotografiu zapožičal(a): Leopold Laznovský

xm-01.jpg Karloveský ochotnícky krúžok, pri JRD Karlova Ves v divadelnom predstavení Drotár. Stojaci zľava Slavomír Bohunský, Imrich Kuchár, Milan Kozlík, Pavol Smutný, Amália Šurláková, Ján Haverl, Emília Figurová a Pavol Figura. Sediaci zľava Alexander Marciš-výprava a kostýmy, Alica Kozlíková, Alžbeta Bakalárová-šepkárka, Andrej Bakalár, riaditeľ školy-režisér, Otakar Landsman, predseda JRD K. Ves a Ján Hanzlovič

Rok: asi 1955, Fotografiu zapožičal(a): p. Marciš

kro06.jpg Karloveskí ochotníci v hre Jána Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch. Stojaci zľava Gusto Zatkalík, Hilda Haverlová, ?, Ján Pogač, ?, Magda Bohunská, Eva Figurová, Frida Bohunská, Anton Lorenc, Eva 0bložinská, Matúš Šrámek, Alojz Baruta, Terézia Baumgartnerová, JUDr. Cyprián Bernát - režisér. Sediaci zľava p. Macherová, Milan Knop, Alexander Marciš - výprava a kostýmy, Jozef Slovák.

Rok: Rok 1956, Fotografiu zapožičal(a): Kronika karloveských skautov.

03-1960.jpg Dychovka JRD Karlova Ves. Horný rad zľava Jozef Gajdoš, Milan Marciš, Tomáš Pucovský, Miloš Jánošík, Vlado Bohunský. Stredný rad zľava Milan Kozlík-vedúci, Vlado Kozlík, Vlado Pikna, Milan Bohunský, Anton Veselka. Dolný rad zľava Pavol Smutný, Dušan Pajdlhauser, Vlado Distler, Michal Jura, Štefan Karaba-kapelník, Štefan Babka, Ján Jura. Ležiaci zľava Štefan Baumgartner, Peter Zelenka.

Rok: 1960, Fotografiu zapožičal(a): Ján Jura

 

next up previous
Next: Šport Up: Karlova Ves Previous: Udalosti
Milos Sramek 2007-03-04