next up previous
Next: Karlovešťania Up: Karlova Ves Previous: Karlova Ves

Dunaj

 
sh-08.jpg Predčerpávacia stanica mestskej vodárne ( malá vodáreň ) na ostrove Sihoť, vybudovaná v r. 1912. Záber je z leta 1937 pri bežnom prietoku Dunaja. Pereje vytvára betónový tunel pod hladinou ramena.

Rok: 1937, Fotografiu zapožičal(a): Stanislav Hrda

fm04.jpg Karloveské rameno Dunaja pred vodárenskou predčerpávacou stanicou na ostrove Sihoť. Objekt na druhom brehu , na Devínskej ceste je vchod do tunela pod ramenom v ktorom je umiestnené vodovodné potrubie, ktorým prúdi ešte aj dnes voda do vodárne v Karlovej Vsi.

Rok: asi 1933, Fotografiu zapožičal(a): František Mü ller

vk04.jpg Karloveské dunajské rameno povyše vodárenskej záhrady. V pozadí miesto, kde v r. 1935 vybudovali vodácku lodenicu (dnes Tatran K. Ves). V čapici Miloš Komzala, prvý sprava Jozef Hablovič.

Rok: asi 1934, Fotografiu zapožičal(a): Viera Komzalová

vm05.jpg Karloveské rameno nad vodárenskou záhradou. V člne zľava Gusto Marek a Ján Maceják.

Rok: asi 1935, Fotografiu zapožičal(a): Vojtech Marek

vd14.jpg Miesto oddychu a rekreácie Karlovešťanov pri ramene Dunaja za vodárenskou záhradou nazývané "V aleji". Pravdepodobne podľa dvojradia stromov vysadených na brehu ramena. Hore za plotom je cesta do Devína. V drevenom objekte predávali manželia Piknovci (Amália Piknová, rod. Bohunská, dcéra hostinského Antona B.) občerstvenie. Sediaci zľava ?, Anna Krištofovičová, Tono Lechký, Katarína Ružová, Milan Krištofovič.

Rok: 1936, Fotografiu zapožičal(a): Vladimír Distler

album10.jpg Karlovešťania sa kúpu v ramene Dunaja v mieste nazývanom "V aleji"

Rok: 1937, Fotografiu zapožičal(a): Ľuba Slobodová

vm07.jpg Na bratislavskom propeleri Dunaj Karlovešťania (zľava) Viktor Markovič-strojník a Gusto Marek-plavčík. Plavidlo v tom čase prevádzkovala bratislavská vodáreň.

Rok: asi 1938, Fotografiu zapožičal(a): Vojtech Marek

vt-kv-08.jpg Ťažba štrku z dunajského ramena a jeho vykladanie na mieste nazývanom "Pri loďkách". Bolo to aj obľúbené miesto na kúpanie, hlavne mladých Karlovešťanov.

Rok: 1940, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

ms4-07.jpg Karloveské dunajské rameno, miesto nazývané " V krupici ", asi 300 m pod "Malou vodárňou", obľúbene miesto Karlovešťanov hlavne v 40-tych rokoch. Stojaca vpravo p. Bartovičová a jej deti zľava Dušan, Zvonimír, Dáša, Zlata a Oľga Zouchová.

Rok: asi 1944, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

album11.jpg Karloveské rameno Dunaja, pohľad po prúde do karloveskej zátoky. Súčasný ostrov v zátoke medzi ramenom a hlavným tokom sa v čase záberu ešte len vytváral. Každoročne po poklese letnej vysokej vody Dunaj tu zanechal množstvo romantických zálivov, ramien a čistého piesku.

Rok: asi 1950, Fotografiu zapožičal(a): Ľuba Slobodová

al0160.jpg Jarná záplava vo vodárenskej záhrade.

Rok: 1941, Fotografiu zapožičal(a): Alex Liška

vm10.jpg Na dunajskej hrádzi, ktorá oddeľuje hlavný tok od karloveského ramena Dunaja. Zľava Ján Medlen, Bohuš Novák a Vojtech Marek.

Rok: asi 1948, Fotografiu zapožičal(a): Vojtech Marek

vm14.jpg Tréning karloveských hokejistov na zamrznutom karloveskom ramene pred lodenicou.

Rok: asi 1949, Fotografiu zapožičal(a): Vojtech Marek

vkl02.jpg Karloveské rameno Dunaja, miesto pod vodárenskou záhradou nazývané "Pri šporni".

Rok: asi 1961, Fotografiu zapožičal(a): Viliam Klasa

d4.jpg Kúpanie na " Slávičke",lúka pred hostincom " U Slávika", medzi dnešnou čerpacou stanicou Esso a vodárňou. Stojaci zľava: ? Babka, I. Bernát, ??, ??, J. Štelzer, R. Svoboda, L. Ebringer, L. Tomek. Sediaci zľava: ??, Š. Bohunský, ??, ??, J. Hanzlovič, F. Hujsa, M. Šrámek, L. Haverl, V. Kuchár, M. Bohunský, M. Baumgartner, M. Bohunský (Šona), J. Rybár. V pozadí vpravo lodenica bratislavských vodákov, neskôr Tatrana Karlova Ves (Kajakklub) z roku 1935.

Rok: 1952, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

vkl06.jpg Na "Slávičke". Na vrchole pyramídy je Jožo Rybár. Obdivovateľkami sú Zdenka, neskôr manželka Dionýza Kratochvílu a Oľga Zouchová, neskôr manželka Matúša Šrámka.

Rok: asi 1954, Fotografiu zapožičal(a): Viliam Klasa

ms4-08.jpg Mladí karlovešťania si užívajú pohodu v čistučkom dunajskom piesku na tvoriacom sa ostrove medzi karloveským ramenom a hlavným tokom Dunaja pred Slávikovou lúkou.

Rok: asi 1957, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

 


next up previous
Next: Karlovešťania Up: Karlova Ves Previous: Karlova Ves
Milos Sramek 2007-03-04