Karlova Ves

Karolyfalu - Karldorf
Karlova Ves
Verzia 4, marec 2007
Karlova Ves Dunaj Karlovešťania Udalosti Kultúra
Šport Osobnosti Vinohradníctvo Podmienky použitia Viac o stránke
pdf verzia

index.html  english up
Naša stránka je pokusom o oživenie dnes už takmer zabudnutej Karlovej Vsi, ktorá je dnes jedným z mnohých bratislavských sídlisk. Nebolo to tak vždy. Na mieste dnešných panelákov stáli obyčajné dedinské domy, ktorých obyvatelia obrábali vinohrady na okolitých malokarpatských svahoch.

Prostredníctvom fotografií by sme radi pripomenuli, ako Karlova Ves vyzerala a kto v nej žil. Stránka je určená nielen pamätníkom, ale aj ostatným, ktorí v nej dnes síce žijú, ale o jej minulosti toho veľa nevedia.

Na myšlienku oživiť starú Karlovu Ves sme prišli pri prezeraní našich vlastných starých fotografií. Neskôr k nim pribudlo mnoho ďalších z albumov iných Karlovešťanov. Podobné fotografie sa určite sa nájdu aj u Vás. Veľmi radi ich sem pridáme. Rovnako radi privítame aj pripomienky k datovaniu jednotlivých fotografií, určeniu osôb a sprevádzajúcim textom.

Karlova Ves, Január 2003.

Matúš a Miloš Šrámkovci

Súvisiace stránky:
Kontakt:
E-mail: matus.sramek[@]gmail.com
Spriatelené stránky:


index-en.html  slovak
up
Karlova Ves

With this page we would like to revive the nearly forgotten old Karlova Ves, which is today one of many suburbs of Bratislava. However, it was not always so. In place of todays tall concrete buildings were common village houses, inhabitants of which worked in wineyards located on the surrounding slopes.

We would like to recall by means of photographs how did Karlova Ves look like and who lived there. The page is intended not only to those who remember old Karlova Ves, but also to those, who live there, but know only a little about its history.

Karlova Ves, January 2003.

Matúš a Miloš Šrámkovci

Related pages:
Contact:
E-mail: matus.sramek[@]gmail.com
Friedly pages:


Milos Sramek 2003-04-15
counter